Tillsammans bygger vi broar

Det här är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan leaderområdet Sörmlandskusten, Meckelnburg Vorpommern och Regionale Entwicklung Württembergisches Allgäu e.V. som ska skapa arbetsform för erfarenhets- och affärsutbyte mellan människor på landsbygden.

Nu arbetar 4 olika tematiska grupper för att etablera kontakt och planera genomförande av olika aktiviteter.

Läs mer om projektet

Projektet Willkommen Deutschland drivs av Leader Sörmlandskusten motparten i Tyskland är Leader SüdWest Mecklenburg. Projektet har fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Relationer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring lokal utveckling

Senaste nytt

Vi uppdaterar hemsidan om våra aktiviteter under nyheter.

Nyheter