Allt du behöver veta om allemansrätten

 

Visste du att du använder dig av allemansrätten när du vandrar i skogen, klättrar i träd eller plockar svamp? Den är så naturlig för oss att många säkert inte reflekterar över den. Här är allt du behöver veta om allemansrätten sammanställt i frågor och svar.

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten innebär att alla kan röra sig fritt i den svenska naturen, men som vi vet med frihet kommer även ansvar. Vi har alla rättigheter och skyldigheter vi behöver känna till. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i en huvudregel som är lätt att komma ihåg: ”Inte störa – inte förstöra”. Allemansrätten ger oss en unik tillgång till den svenska naturen, men det innebär också en hel del ansvar. Du använder allemansrätten genom att ta ansvar för djur, natur och markägare.

Varför finns allemansrätten?

Allemansrätten är något nästan unikt för Sverige och formades redan under medeltiden, då resenärer på väg genom Smålands skogar ofta fick nöja sig med en handfull nötter som färdkost.

Maten var under denna tid mycket begränsad, därför var det inte tillåtet att ta mer än så. Traditioner och sedvänjor av det här slaget har sedan levt kvar med tiden, och har med stor sannolikhet haft betydelse för allemansrätten vi har i dag.

När kom allemansrätten?

Begreppet allemansrätten blev mer vedertaget i början av 1940-talet. År 1994 blev den inskriven i grundlagen. Allemansrätten är ingen lag, däremot har den stöd i grundlagen som säger vad som är tillåtet och inte.

I Regeringsformens kapitel om grundläggande fri- och rättigheter står det att ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

När gäller allemansrätten?

Allemansrätten gäller när du utför olika aktiviteter i den svenska naturen, exempelvis när du vandrar, plockar blommor, campar eller klättrar.

 

Hur nära hus får jag tälta enligt allemansrätten?

Vid så kallad närgången tältning, som vid ett område som kan anses vara tomtmark, har markägaren rätt att flytta tältet om dess ägare vägrar att ta bort det själv. Ha detta i åtanke då du väljer en lämplig tältplats. Placera det hellre en bit bort om du är osäker på vad som tillhör husets tomt.

Hur länge får man tälta enligt allemansrätten?

Tidsgränsen för tältning sägs vara ett dygn.

Tälta i skärgården? Läs på om tältförbud

Stockholms skärgård är fantastisk på många sätt. En av anledningarna är att man lätt kan packa tältet och ge sig ut på budgetsemester i den vackra naturen. Enligt allemansrätten får man möjlighet att slå upp tältet något enstaka dygn på lämplig plats. Dock finns det öar som inrättat tältförbud – se till att kolla upp detta innan du beger dig ut!

Hur fungerar allemansrätten i andra länder?

Allemansrätten är nästan något unikt för Sverige. Länder som har liknande lagar är Finland och Norge. Där får man tillfälligt vistas i naturen på mark man själv inte äger, förutsatt att man följer de regler som råder.

Är du osäker på vad som gäller i det land du ska besöka – se till att läsa på innan.  Det kan finnas skillnader mot vad du är van vid hemma i Sverige.

Allemansrätten med husbil och husvagn – vad gäller? 

Vill du övernatta på en rastplats med husbil eller husvagn kan du stanna högst 24 timmar, och något längre tid under helger. Det är inte tillåtet att köra i terräng med husbil och husvagn. Med terräng menas all naturmark: förutom skog och mark räknas även stränder, parkmark, hagar och gräsmattor. Detta förbud finns i terrängkörningslagen.

Vad får man göra enligt allemansrätten?

Tälta gärna något dygn på lämplig plats i naturen, det vill säga där det inte bedrivs jordbruk eller för nära bostadshus.

Elda är tillåtet när det inte råder eldningsförbud. Välj då en plats där det inte finns risk att elden sprider sig, och se till att du släcker elden ordentligt när du är klar.

Plocka gärna svamp, bär, blommor, ris och grenar från marken. Tänk dock på att vissa arter är fridlysta och får inte plockas eller tas med hem.

Det går bra att förtöja din båt tillfälligt vid någon annans brygga om det inte hindrar ägaren, men inte om det är en privat tomt förstås. Hör gärna med markägaren.

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten, men du får fiska fritt med spö och vissa andra redskap längsmed kusterna samt i våra fem största sjöar: Vättern, Vänern, Mälaren, Storsjön och Hjälmaren. Tänk på att ta reda på vilka regler som gäller där du tänkt fiska, och lämna aldrig linor och krokar i naturen. Dessa kan bli dödsfällor för djuren.

Använd gärna allemansrätten för att arrangera organiserade aktiviteter, men se då till att du skaffar dig de nödvändiga kunskaper som krävs och att du uppfyller de stora krav som ställs på dig som arrangör.

Vad får man inte göra enligt allemansrätten?

Stör inte de som bor i området och undvik privat mark. Hindra heller inte markägare i deras verksamhet.

Tänk på att inte skada känslig mark, grödor eller planteringar.

Cykla och rid inte över ömtåliga och mjuka marker, som i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.

Passerar du inhägnad betesmark, se till att du inte stör djuren som finns där eller skadar stängsel. Stäng alltid eventuella grindar efter dig.

Plocka alltid upp skräp efter dig. Plastpåsar, glas, kapsyler och burkar kan skada både djur och människor.

Det är inte tillåtet att elda om det råder eldningsförbud. Dubbelkolla hellre en extra gång för att se vilka regler som gäller. Elda inte på eller i närheten av berghällar.

Dra inte av kvistar, grenar och bark från växande träd. De kan skadas.

Förtöj inte din båt och gå inte i land vid privat tomt.

Motorbåtar behöver tänka mer på hänsynen än tystare båtar. Tänk på att det kan finnas särskilda regler, exempelvis fartbegränsning och tillträdesförbud.

Lämna djurens ungar och deras bon i fred. Du får aldrig ta fågelägg om du skulle hitta, detta räknas som jakt.

Allemansrätten med häst och hund – vad gäller?

Ta gärna med din hund i naturen, men ha den alltid under uppsikt så att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor. I vissa delar av landet råder konstant kopplingstvång, och 1 mars–20 augusti är djurlivet extra känsligt. Tänk då på att alltid ha din hund kopplad oavsett var du befinner dig.

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Visa alltid extra stor hänsyn när du rider på någon annans mark. Hästens tyngd ökar också risken att skada vägar, skog och mark. Planerar du för återkommande ridturer i samma område bör du ha en kontinuerlig dialog med berörd markägare.