Förtrupp från Nyköping ska återerövra Wismar

Fram till 1903 var den tyska staden Wismar delvis under svenskt styre. Nu ska en förtrupp från Nyköping återerövra staden. Syftet är att öka turismen – åt båda håll.

Södermanland Nyheter juli 2022.