Historiska Möten

Den 22:a oktober 13-16 har vi ett uppföljningsmöte med Kultur- och historiegruppen tillsammans med gruppen Hållbar turism på Nyköpingshus.

Den 18 september träffades ett antal representanter från områdets hembygdsföreningar för att prata om projektet Willkommen Deutschland och undersöka intresset för att medverka i en studieresa våren 2020 under temat Kultur och historia.

Vi diskuterade kring; – ”Hur vi kan stärka och utveckla hembygdsföreningar i deras ambition att visa upp och synliggöra hembygdens miljö och kulturvärden?”

Många upplever öppettider och bemanning som en utmaning. Fastighetsskötsel och ekonomi är alltjämt en utmaning även skenande hyror för vissa föreningar.

Samverkan med andra närbelägna företag inom besöksnäringen skulle kunna bli bättre… Man skulle kunna bygga erbjudanden där museum eller guidade turer ingick i ett paket med boende och mat… Marknadsföring är viktigt, turister ska kunna hitta sevärdheter de är intresserade av.

Därför beslöt vi oss för att ha ett uppföljningsmöte om möjligheten att lägga ut information under Gröna Kusten Utflyktsvägens hemsida.

Inbjudan 22 oktober 2019 Nyköpingshus