Studieresa till Tyskland om odling och förädling av frukt och bär

Leader Sörmlandskusten arrangerar i samarbete med Leader Württemberg Allgäuen och Föreningen Sörmlandsäpplen en studieresa till Ravensburg i Tyskland 10–14 jan 2023. Programmet innehåller ett antal studiebesök till fruktodlare, workshops samt en dag på den internationella mässan för kommersiell fruktodling, destillation och jordbruksteknik, Fruchtwelt Bondensee

 

Syfte: främja nya kontaktytor och erfarenhetsutbyte om metoder kring förädling och odling av frukt och bär i Sörmland.

Målgrupp: befintliga alt blivande frukt- och bärodlare, mat- och dryckesproducenter samt rådgivare inom Leader Sörmlandskustens verksamhetsområde. Medlemmar i Föreningen Sörmlandsäpplen verksamma utanför Sörmland är också välkomna att anmäla sitt intresse i mån av plats.

Målsättning: Bilda ett nytt nätverk för erfarenhetsutbyte om frukt- och bärodling mellan leaderområdena Sörmlandskusten och Württemberg Allgäu.

Samarbetsparter: Föreningen Sörmlandsäpplen Willkommen Deutschland Leader Württemberg Allgäuen

Parallellt kommer vi få ett specialanpassat program för olika typer av leaderprojekt. Vi kommer bland annat få se:

BYBUTIK

Kreuzthal bybutik

Alla sa ”det går inte” – vi gjorde det.

GLASBRUK

Glashütte Schmidsfelden i Allgäu

Museum, glasproduktion och glasbutik

Gourmé och nöjesfabrik

Allgäuer Genussmanufaktur

Hantverk, bryggeri, butik, utställningar och café