Jakt- och viltvårdsresa till Ludwigslust

Leader Sörmlandskusten arrangerar en kombinerad studie- och jaktresa till Ludwigslust, Mecklenburg VOR Pommern den 28 nov-2 dec 2022. Syftet är att främja nya kontaktytor och erfarenhetsutbyte kring jakt, etik och viltförvaltning. Målgruppen är företrädesvis unga jägare med ett styrelse- eller ledaruppdrag i Jägareförbundets nätverk Unga jägare.

Målsättning: Bilda ett nytt nätverk för utbyte av jaktrelaterade aktiviteter med ett ungdomsperspektiv mellan leaderområdena Sörmlandskusten och Mecklenburg.

Samarbetsparter: Jägarförbundets nätverk Unga jägare, Naturbruksgymnasiet Öknaskolan och Landesforst Mecklenburg-Vorpommern

Workshop 29 nov kl.10-19

Programpunkter:

  • Rovvilt – Hur fungerar tex vargförvaltningen?
  • Hur fungerar jakträtten?
  • Jägarexamen- Finns motsvarande i Tyskland?
  • Policy kring viltutfodring.
  • Etik och tradition kring jakt.
  • Omfattning av och metoder på viltskador?
  • Hur fungerar eftersök av trafikskadat vilt?

Tyska motsvarigheten till Jägareförbundet: Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern

Jakt 30 nov och 1 dec

Jakten arrangeras av Forstamt Kaliß

Deltagande i jakt i skogarna i Landesforst MV (Mecklenburg-Vorpommerns statsskogsbruk)

Landesforst MV erbjuder intresserade jägare möjligheten att delta i jakten i de administrativa jaktdistrikten. Oavsett om du är intresserad av jakt i form av ett enstaka skott, ett årligt jaktkort, ett tillfälligt jaktkort eller deltagande i en gruppjakt – de anställda på  skogskontoren   informerar dig gärna om möjligheter, detaljer och kostnader.

 

Kaliß Forestry Office i anslutning till delstaterna Brandenburg och Niedersachsen i sydvästra Mecklenburg i distriktet Ludwigslust-Parchim.

Skogsområdet präglas av vidsträckta tallskogar, hedar och sanddyner. 4 540 hektar skog som tillhör skogskontoret finns i naturparken Mecklenburg Elbe Valley.
Cyklister, vattensportentusiaster, ryttare och vandrare kommer att hitta många möjligheter att utöva sina hobbyer vid foten av Elbe, i Kaliißer Heide och runt ”Wanzeberg”.
Landskapets varierande karaktär (t.ex. översvämningsområden med angränsande näringsfattig gräsmark) är av stort intresse för botaniker och ornitologer.

För jägaren är de främsta viltarterna att nämna hjort, vildsvin och rådjur.

Läs mer om jaktkort