Marknadsföring

I projektet har vi budgeterat för marknadsföring, t.ex. en hemsida, FB och 2 artiklar i tidningen Utflyktsvägen. Den första publicerades våren 2019

Tanken är att projektet ska övergå i en ny tysk/svensk organisation/företag alt nätverk som övertar hemsidan. När projektet är avslutat kan effekterna bli att några av grupperna fortsätter att samarbeta och sälja varandras produkter.

Därför är det viktigt att vi pratar och berätta för andra om vad vårt projekt handlar om, inte minst om Leadermetoden så att fler kan ansluta sig till vårt partnerskap med Tyskland.

Läs magasinet här, artikeln finns på sidan 37