Samarbetsavtal

Det är viktigt att ta fram ett samarbetsavtal i transnationella projekt så båda paret vet vad man ska samarbeta om! Här var verksamhetsledare och vår tolk/processledare på besök hos Borgmästaren i Ludwigslust och verksamhetsledaren för Leader SüdWest Mecklenburg. Vi passade på att visa upp vårt fina magasin för Utflyktsvägen. Givetvis fickj vi en artikel i deras lokala nyhetstidning.