Om projektet

Internationellt samarbete för en stärkt besöksnäring på landsbygden

Syftet med projektet är att bygga upp relationer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring lokal utveckling mellan Leaderområden i Tyskland och Sverige med inriktning mot reseanledningar. I projektet jämförs hur lokala initiativ och resurser i samverkan kan bidra till hållbar landsbygdsturism och destinationsutveckling.

Bakgrunden till detta samarbetsprojektet är förstudien Willkommen Deutschland som genomfördes våren 2018. Förstudien skulle ge förslag på gemensamma aktiviteter och åtgärder mellan Leaderområdena som bidrar till projektets syften och mål.

Nu ska idéer som framkom under förstudien realiseras. Läs mer om projektets fokusområden och mål nedan.

Projektmål

Har du frågor om projektet? Kontakta oss via mailadressen info@leadersormlandskusten.se.

Maila oss

Projektet Willkommen Deutschland drivs av Leader Sörmlandskusten och har fått stöd från Jordbruksverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Relationer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring lokal utveckling

Fem fokusområden inom projektet Willkommen Deutschland

Målet är att stödja 5 tematiska grupper med support i form av processledning, översättningar, kontaktytor, resor och workshops. Marknadsföring av gruppernas resultat: Uppbyggnad och drift av en hemsida under projekttiden. Underhåll och uppdatering av sociala medier (instagramkonto och FB) Produktion av en slutrapport samt 2 annonser med artiklar till magasinet Utflyktsvägen.

Nyheter

1


Hållbar turism
 • öka antalet tyska turister på vår landsbygd som stannar längre, konsumerar lokalt och får en högre
 • upplevelse av Sörmland.
 • inspirera nya aktörer att starta småföretag och bidra till arbetstillfällen på landsbygden.
 • få fler företag att samverka kring paketlösningar och koncept.

2


Smarta byar
 • säkerställa att mer turistinformation översätts till tyska, fler guider kan tala tyska och att varje liten ort eller by har proffsig turistinformation.
 • alla byar eller mindre orter ska kunna förmedla en likvärdig service på landsbygden.
 • uppmuntra fler invånare att våga investera lokalt och se möjligheter i de gamla byggnader eller naturtillgångar dom har på sin ort.

3


Kultur- och historieföreningar
 • bli mycket bättre på att berätta vår historia och marknadsföra varandra.
 • att det genomförs fler lokala traditionsenliga arrangemang som t.ex. midsommar, valborg och nationaldagen
 • som är anpassade och tillgängliga även för utländska turister.

4


Ungdomar
 • ökat inflytande och kontaktnät
 • ökat utbyte av praktikplatser
 • fler ungdomar satsar på utbildningar inom besöksnäringen

5


Lokal mat och cirkulär ekonomi
 • fler lokalproducerade produkter
 • ökad samverkan mellan producenter och mathantverkare
 • öka den kulinariska turismen till vårt område