Svensk Jakt uppmärksammar projektet

Tidningen Svensk Jakt nr 2/3 2023 har skrivit en trevlig artikel om ”Unga jägare på jakt i Tyskland”

Läs artikeln