Tolk

Många är rädda för att gå in i transnationella projekt på grund av språkbarriärer men det kan vi lugna er alla med att vi har en jättebra processledare och tolk i projektet som hjälper till att översätta både texter och tal.

Britta Jakubenko är född och uppväxt i Rostock och bor sedan 10 år tillbaka i Sverige (Stigtomta) Hon är super att ha med på resorna och är den som hjälper till att hålla kontakten med det andra området.

Kontaktuppgift till Britta: 073-087 26 10 britta.jakubenko@gmail.com