Hur allt började…

Vårt intresse för Tyskland började redan förra programperioden då vi tog kontakt med ett leaderområde i Bremen. Vi var en grupp som besökte Wesermünd Süd 2012. Vi tog då fasta på vår gemensamma historia då Bremen var Svenskt och att vi har många Tyska turister i Sverige. Den gången fick vi inte till ett samarbetsprojekt men vi fick ändå många bra kontakter och lärde oss att regelverk för Leadermetoden kunde skilja mellan olika länder.

När vi sen skrev fram strategin för nuvarande period preciserade vi tydligare om vilken typ av insats vi vill lägga under åtgärden transnationell samverkan. Sverige och Nyköpingsområdet har historisk anknytning till ett flertal tyska orter. Genom att bygga på vår historia såg vi möjligheter att samverka med tyska leaderområden framför allt i våra insatsområden Nära mat och Turism. Vi är också två av de länder som tar emot flest flyktingar så även inom vårt insatsområde Strategisk mångfald fanns det sannolika möjligheter till samverkan.

Av en sinkadus (f.ö ett gammalt lånord från lågtyskan) fick vår verksamhetsledare kontakt med Leader Südwest Mecklenburg vid en semesterresa till Tyskland våren 2017. Detta blev början till en rad besök och bekantskaper för att lära känna varandra och komma fram till om vad vi ville samarbeta om.