Lägesrapport januari 2020

Gott nytt år alla!

Som det ser ut nu har vi två aktiva grupper igång. Det är dels tema 4:a Ungdomar och tema 1 Hållbar turism och 3 Kultur- och historieföreningar. Vi har slagit samman 2 teman eftersom att aktiviteten med att ”synliggöra icke kommersiella sevärdheter” har tydliga kopplingar till varandra.

Ungdomar: Här planerar en grupp i Tyskland att besöka Nyköpings Strands utbildningscentrum för utbyte av språk och praktik.

Kultur/Hållbar turism: En inbjudan har gått ut till alla hembygdsföreningar att lägga upp information på Utflyktsvägens hemsida om sevärdheter som ”hamnar mellan stolarna”, platser som inte är en kommersiell verksamhet utan mer en lokal företeelse som vi alla kan ha intresse för och dra nytta av fler besökare. Vi har försökt ringa in platser som vi tror våra Tyska gäster kan vara intresserade av. En arbetsgrupp bestående av Lars-Gunnar Thor, Varis Bokalder och Anita Grede filar på text, bild och ljudfil. Till våren ska planerar vi att arrangera en resa med workshop till Tyskland. Vi vill träffa liknande föreningar och företag på landsbygden för erfarenhetsutbyte. Nästa träff med hela gruppen (20 personer) blir i slutet av januari vecka 5.

Hemsida- marknadsföring: Vi har en liten idé om att kanske det kan avknoppas ett nätverk av aktörer efter projektets slut som tar över sidan Hallohej till en plattform för kommunikation mellan varandra. Man kan tänka sig en blogg där vi lägger upp tips och information om vårt område… vi får se hur det utvecklas.

Vi ska marknadsföra projektet som förra året genom en helsidesartikel i Utflyktsvägens magasin 2020.

Britta Jakubenko, vår tolk, ska snart börja översätta hemsidan till Tyska. Det har släpat lite tidsmässigt men senast i februari ska det vara klart.

Inspel: Vi fick en fin idé från kyrkan i Runtuna som ville bjuda in ett par ungdomar från Tyskland till deras konfirmationsgrupp. Britta har vidarebefordrat den informationen till Diana i Ludwigslust.

Har ni intresse av att vara med i vårt nätverk är ni välkomna att höra av er.